Monday, April 12, 2010

Tanah Pamah

Tanah Pamah di Malaysia

  • Kawasan tanah pamah di negara kita terdiri daripada lembangan sungai, delta dan dataran pantai.
  • kawasan yang kurang daripada 180m
  • Definisi:-
  • Lembangan sungai - kawasan yang disaliri oleh sebatang sungai serta cawangan-cawangannya
  • Delta - mendapan aluvium di muara sungai yang berbentuk segi tiga hasil daripada mendapan bahan-bahan hakisan
  • Dataran - kawasan rendah yang lebih luas. Biasanya rata dan kurang daripada 15m. Secara umum, dataran adalah sempit kerana banjaran gunung menganjur berhampiran dengan pantai.

1 comment: